Рубрикатор

Главная >> Книги >> Василий Гроссман

Василий Гроссман

Рукопись романа «Жизнь и судьба», носящего резко антисталинский характер, была конфискована и увидела свет лишь в 1980 году. Книга рассказывает о судьбах людей, оказавшихся в той или иной степени причастными к...
Стержнем романа Василия Гроссмана – одной из величайших книг XX столетия, так и не увидевшей свет при жизни автора и даже в перестроечные годы изданной с определенными купюрами, – стала Сталинградская битва. Самый...
Życie i los Wasilija Grossmana to książka niezwykła, niezwykłe też są jej dzieje. Autor pisał ją, wierząc, że zostanie opublikowana w ZSRR, władza wykonała jednak swoistą egzekucję, nie na samym autorze, ale na jego dziele – skazano je na nieistnienie, aresztując rękopisy. Dużo wcześniej niż inni Grossman zrozumiał: jak dalece podobne są oba, zwarte w śmiertelnej...
Наверх